Alt om norsk

Norsk er et nordgermansk sprog, der hovedsageligt tales i Norge, hvor det er det officielle sprog. Sammen med svensk og dansk udgør norsk et dialektkontinuum af de kontinentale skandinaviske sprog. Der tales også nogle mindretalssprog i dele af Norge, herunder samisk, romani, kven, finsk og norn. Norsk er en efterkommer af oldnordisk og blev historisk set kaldt Vestnordisk eller Austnordisk

Norsk Bokmål er den mest udbredte form for norsk i dag. Den er baseret på dansk med indflydelse fra tysk, fransk og engelsk. Bokmål betyder “bogsprog”. Nynorsk (“nynorske”) blev skabt i det 19. århundrede som en reaktion på de store ændringer, som Bokmål gennemgik i den periode; det er mere konservativt end Bokmål og ligger tættere på oldnordisk

Der findes to officielle skriftlige standarder for norsk, Bokmål og Nynorsk. Begge standarder anvendes af statslige organer, herunder universiteter og skoler. Det norske sprogråd anbefaler, at alle bør lære begge skriftlige standarder, da begge har samme status

Norsk hører til den nordgermanske gren af den indoeuropæiske sprogfamilie og er nært beslægtet med svensk og dansk. Det udviklede sig fra oldnordisk, som var det fælles sprog i Skandinavien i vikingetiden