Alt om skatte- og momssvig

Skattesvig er en alvorlig forbrydelse, der kan have alvorlige konsekvenser. Personer, der begår skattesvig, kan blive udsat for civile og strafferetlige sanktioner, herunder bøder, fængselsstraf og konfiskation af aktiver. Desuden kan skattesvig skade en persons eller virksomheds omdømme og føre til tab af kunder og indtægter. Der er mange måder at begå skattesvig på, men nogle almindelige metoder omfatter indgivelse af falske eller opblæste selvangivelser, uberettigede fradrag og manglende indberetning af indkomst. For at undgå at blive beskyldt for skattesvig er det vigtigt at være ærlig, når man indgiver sin selvangivelse, og at føre nøjagtige optegnelser over indtægter og udgifter. Hvis du har mistanke om, at nogen har begået skattesvig, bør du straks kontakte myndighederne.

Hvad er afgiftssvig?

Skat er en obligatorisk finansiel afgift eller en anden form for opkrævning, som en statslig organisation pålægger en skatteyder (en fysisk eller juridisk person) for at finansiere forskellige offentlige udgifter. Manglende betaling samt unddragelse af eller modstand mod beskatning er strafbart ved lov. Skatter består af direkte eller indirekte skatter og kan betales i penge eller i form af arbejdskraft.

Formålet med beskatning er at finansiere offentlige udgifter. En af de vigtigste anvendelser af skatter er at finansiere offentlige goder og tjenesteydelser, f.eks. gadebelysning og gaderengøring. Regeringerne bruger også skatter til at finansiere velfærd og offentlig sundhedspleje. Regeringerne i de udviklede lande bruger skatteindtægter til at finansiere udviklingsprogrammer i mindre udviklede lande.

Beskatning er af nogle økonomer blevet beskrevet som et “nødvendigt onde”. Nogle hævder, at det er en krænkelse af ejendomsretten, mens andre mener, at det er en nødvendig funktion for regeringen. Du kan for hjælp af en international skat advokat.