Alt om skattesvig

Hvad er skattesvig?

Skattesvig er i grove træk en bevidst handling, der går ud på at unddrage sig skat eller indgive en falsk selvangivelse. Det kan antage en række forskellige former, lige fra at undervurdere indkomst eller overskud til at anføre falske udgifter eller fradrag. Skattesvig er en strafbar handling og kan medføre betydelige sanktioner, herunder fængselsstraf.

Hvorfor begår folk skattesvig?

Der er en række grunde til, at folk vælger at begå skattesvig. For nogle er det måske blot et spørgsmål om at forsøge at spare penge – de tror måske, at de kan slippe af sted med at betale mindre skat, end de er lovmæssigt forpligtet til. Andre kan være involveret i andre kriminelle aktiviteter, f.eks. narkohandel eller hvidvaskning af penge, og ser skatteunddragelse som et middel til at skjule deres ulovlige fortjeneste. Og endelig kan nogle mennesker simpelthen finde hele processen med at udfylde selvangivelser kompliceret og forvirrende og beslutter sig for at tage genveje for at gøre det lettere for dem selv.

Hvor stort et problem er skattesvig?

Skattesvig er et meget alvorligt problem, både i Det Forenede Kongerige og i hele verden. I Det Forenede Kongerige anslår regeringen, at det koster skatteyderne milliarder af pund hvert år. Globalt set er tallet endnu højere – det anslås, at der hvert år går 3 billioner dollars tabt på grund af skattesvig. Dette berøver ikke blot regeringerne vigtige indtægter, som kunne bruges til offentlige tjenester, men skaber også ulige vilkår for virksomheder, der overholder reglerne. Der finded dog advokater der er eksperter indenfor området. Se mere her.

Hvad bliver der gjort for at bekæmpe skattesvig?

I de seneste år har regeringerne intensiveret deres indsats for at slå ned på skattesvig. Dette har betydet indførelse af nye foranstaltninger og bestemmelser og øget HMRC’s (Det Forenede Kongeriges skattemyndighed) håndhævelsesaktiviteter. Det er imidlertid fortsat en vanskelig opgave at bekæmpe skatteunddragelse, og der kan altid gøres mere. Regeringen har for nylig meddelt, at den har planer om at investere yderligere 800 mio. pund i HMRC i løbet af de næste fem år for yderligere at øge indsatsen for at bekæmpe skatteunddragelse og skatteundgåelse.