Bedre vilkår til vores børn

Bedre vilkår til vores børn

I Danmark har man tradition for at skabe gode vilkår for alle børn. Ordet trivsel bliver brugt tit og ofte, og det med god grund. Børns trivsel er fundamentet, hvor hele uddannelsessystemet bygger på. Ikke desto mindre er man nødt til at konstatere, at det ikke er alle børn, der trives. Lavt selvværd er blevet en plage, der forringer livskvaliteten hos vores børn. Uanset om man tror på, at vi lever i et præstationssamfund eller ej, må vi erkende, at de mange krav, vi stiller til vores børn, kan være en medvirkende faktor i det lave selvværd, man observerer hos skolebørn. Det er selvfølgelig ikke godt nok, men der er heldigvis hjælp at hente. Hos Kidz Academy tilbyder vi intensive læringsforløb, der bl.a. styrker børns selvværd. Derudover bliver forældre godt klædt på til at støtte deres børn og skabe bedre vilkår for dem. Du kan læse mere om vores forløb ved at klikke på følgende link, der hedder borns vilkar.

Vi hjælper dig til at skabe bedre vilkår for dine børn

Kidz Academy bygger på, den kendsgerning, at man kun kan forstå børn ved opmærksomt at lytte til dem. Ikke desto mindre mangler mange forældre de rigtige redskaber, som kan hjælpe dem til at forstå deres børn og de udfordringer, de oplever i hverdagen. Derfor er vores forløb strikket sammen, sådan at børnene får dybere selvindsigt og forældrene tilegner sig et sprog, der fremmer trivsel i hjemmet. På den måde er de med til at skabe bedre vilkår for deres egne børn.