Genanvendelse af forældet it-udstyr

Mange virksomheder er hurtige til at kassere teknologi, når den ikke længere opfylder deres behov. Men hvad de ikke er klar over er, at gammelt it-udstyr stadig kan genbruges, enten af deres organisation eller af en anden. Genbrug og genanvendelse af it-udstyr kan spare penge, gavne miljøet og hjælpe andre i nød. Så før du skrotter dit forældede udstyr, bør du overveje disse genbrugsmuligheder først (læs mere om bæredygtig it).

Donation med henblik på skattefradrag

I nogle tilfælde kan organisationer donere gammelt it-hardware til nonprofitorganisationer eller uddannelsesinstitutioner, som kan få god brug for det. Ikke alene har disse organisationer gavn af donationen, men den donerende virksomhed kan også drage fordel af den skatteafskrivning, der er forbundet med donationen. Donation af it-hardware er dog forbundet med sit eget ansvar, f.eks. at sikre overholdelse af datasikkerheden og korrekt bortskaffelse af eventuelle fortrolige oplysninger på den donerede enhed.

Genbrug i din organisation

I stedet for at kassere al din forældede teknologi kan du overveje at genbruge alle funktionelle dele, som stadig kan være til gavn for din organisation. Hvis du f.eks. har en bærbar computer, der ikke kan starte op på grund af et problem med harddisken, kan du overveje at udskifte kun denne del i stedet for at skille dig af med hele computeren. Denne mulighed kan spare dig penge, fordi du ikke behøver at købe et helt nyt stykke udstyr og heller ikke skal betale for de bortskaffelsesgebyrer, der er forbundet med at skrotte en hel computer.

Omfordeling til andre medarbejdere

I mange tilfælde opgraderer organisationer medarbejdernes computere med få års mellemrum, selv om deres ældre maskiner fortsat kan yde tilstrækkelig ydelse, hvis de omfordeles til andre medarbejdere i organisationen. En god måde at genanvende ubrugte computere på er ved at give dem til andre medarbejdere, hvis maskiner er forældede, eller som blot har brug for ekstra computerkraft til bestemte opgaver eller projekter. Dette er med til at holde omkostningerne nede og giver medarbejderne adgang til nyere maskiner uden selv at skulle købe dem.