Hvad er mormoner?

Mormoner er en religiøs gruppe, der opstod i USA i begyndelsen af det 19. århundrede. Mormonernes tro er centreret om Jesus Kristus som den guddommelige frelser og omfatter Bibelens doktriner samt andre åbenbaringer, som mormonismens grundlægger, Joseph Smith, sagde, at han modtog. Mormonerne har en unik tro og praksis, som bl.a. fokuserer på familieliv, personlig retfærdighed og missionsarbejde. Mormoner lægger også stor vægt på uddannelse og offentlig tjeneste. Selv om mormoner kun udgør en lille procentdel af den samlede befolkning i USA, har deres indflydelse været mærkbar langt ud over deres antal. Mormoner har spillet en betydelig rolle i den amerikanske historie, kultur og politik. I dag er der anslået 16 millioner mormoner på verdensplan, hvoraf næsten 6 millioner bor i USA. Mormonismen er en af de hurtigst voksende religioner i verden.

Mormonernes tro er baseret på Joseph Smiths lære, som grundlagde Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i 1830. Mormonerne mener, at Smith var en profet, som Gud kaldte til at genoprette den sande kristne kirke. Ifølge mormonernes tro blev den oprindelige kristne kirke korrumperet kort efter Kristi død, og Smiths mission var at genoprette kirken til dens tidligere glans. Mormonerne mener også, at Bibelen er en vigtig kilde til religiøs sandhed, men de anser den for at være ufuldkommen og ufuldstændig. Ud over Bibelen bruger mormoner andre skrifter, herunder Mormons Bog og Lære og Pagter, som kilder til religiøs autoritet.