Klimaforandringer, der kan mærkes

Grønlands indlandsis er et stort, permanent islag, der dækker det meste af Grønland. Indlandsisen er op til 3 km tyk i nogle områder, og den lagrer ca. 8 % af verdens ferskvand.

Grønlands indlandsis er dannet i løbet af millioner af år, da sneen ophobede sig på øen. Sneens vægt pressede gradvist lagene af sne sammen til is. Indlandsisen har været relativt stabil i tusindvis af år, men smelter nu med alarmerende hastighed.

Hvis Grønlands indlandsis smelter helt, vil det hæve det globale havniveau med ca. 7 meter. Det ville være en katastrofe for kystsamfund over hele verden. Det er afgørende, at vi tager skridt til at minimere klimaændringernes indvirkning på den grønlandske indlandsis.

Indlandsisen fra Grønland strækker sig til kysterne i Nordatlanten og det arktiske ocean. Arealmæssigt er det den næststørste indlandsis i verden efter den antarktiske indlandsis. Indlandsisen dækker et areal på ca. 2,1 millioner kvadratkilometer, ca. 80 % af Grønlands ø overflade. Indlandsisen er op til 3.500 meter tyk nogle steder, og dens gennemsnitlige tykkelse er ca. 1.500 meter.

Den grønlandske indlandsis bidrager i høj grad til den globale stigning i havniveauet. Man mener, at indlandsisen har mistet ca. 3 900 mia. tons is siden 1992, hvilket svarer til en stigning i havniveauet på ca. 10,7 mm. Indlandsisen mister i øjeblikket is med en hastighed på ca. 335 milliarder tons om året, hvilket svarer til en stigning i havniveauet på ca. 0,9 mm om året.