Mindfulness og yoga er gode rutiner

Dine rutiner er dit liv


Har du tænkt over, at de ting som du vælger at gøre hver dag, det rent faktisk bliver til summen af din tilværelse og den du er? Måske er du slet ikke bevidst omkring, at det er sådan, det forholder sig, og derfor kan det være noget af et wake-up call at blive mindet om det. I og med at det bliver tydeliggjort for os, at vi har et valg, og at vi kan vælge noget til eller fra, så bliver vi også beriget med en styrke, og man oplever, at man ikke længere er et “offer” for omstændighederne, men at man rent faktisk kan påvirke tingene og i sidste ende ens liv. Der er nogle praksisser, du med fordel kan tage til dig, hvis du gerne vil hente mental styrke, vilje og mod, og det er de populære teknikker som mindfulness og yoga, som vi i stigende grad har taget aktivt til os her i de vestlige lande igennem de senere år. Prøv dem af os se hvad der sker