Tænk i grønne baner


Vi lever i en tid, hvor der er kommet et stort fokus på vores miljø, klima og den måde hvorpå vi lever, producerer og forbruger på, og det er noget, som ser ud til at fortsætte så langt vi kigger ind i fremtiden. Det er vidst gået op for de fleste af os, at kloden den har det ikke alt for godt, og de kloge mennesker, der ved noget omkring klima og miljø, de er efterhånden også blevet enige om, at årsagen til denne kedelige udvikling skyldes os mennesker og den måde hvorpå vi forvalter vores liv på. Vi har måske glemt, at ingen af os ejer planten, den har vi hver især til låns, og den skal videregives til de kommende generationer, således at de også har en reel mulighed for at kunne leve et godt liv mens de er her. Så det er med at få etableret nogle gode bæredygtige vaner, der smitter positivt af på vores miljø og omgivelser, og det er en bunden opgave for os allesammen.