Trivsel i Danmark

Der er en voksende mængde dokumentation, der tyder på, at trivsel på arbejdspladsen er forbundet med forbedringer i medarbejdernes produktivitet, engagement og motivation. Faktisk viste en nyere undersøgelse foretaget af det britiske National Institute for Health and Care Excellence (NICE), at hver 1 pund, der investeres i programmer for trivsel på arbejdspladsen, giver et afkast på 3 pund i fordele for virksomheder.

På trods af den klare business case for trivsel på arbejdspladsen kæmper mange organisationer stadig med at gennemføre effektive programmer. Manglende forståelse af, hvad der virker, og hvordan man måler succes, er en almindelig hindring.

Trivsel på arbejdspladsen er et vigtigt emne i Danmark. I 2015 lancerede den danske regering en national handlingsplan for sundhedsfremme på arbejdspladsen med det formål at at forbedre medarbejdernes sundhed og velvære. Planen omfatter en række initiativer, f.eks. fremme af fysisk aktivitet, sund kost og mental sundhed på arbejdspladsen.

Der er en række forskellige måder at måle trivsel på arbejdspladsen på. En almindelig metode er at bruge undersøgelser til at indsamle data om medarbejdernes fysiske og mentale sundhed, balance mellem arbejdsliv og privatliv, jobtilfredshed og stressniveauer.

En anden populær tilgang er at bruge trivselsindeks, som er designet til at give et bredt overblik over, hvordan medarbejderne har det. Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) har udviklet et arbejdsrelateret trivselsindeks, som omfatter målinger af arbejdstilfredshed, balance mellem arbejdsliv og privatliv, psykisk sundhed og fysisk sundhed.

Organisationer kan også anvende mere målrettede metoder til at måle specifikke aspekter af trivsel, f.eks. medarbejderengagement eller stressniveau. Vil du vide mere?