Det forskelligartede økosystem

Koralrevene er et af de mest forskelligartede og smukke økosystemer på Jorden. De består af milliarder af små dyr, der kaldes koralpolypper. Disse polypper sætter sig fast på stenene på havbunden og danner kolonier. Med tiden kan disse kolonier vokse til store rev.

Koralrevene er vigtige, fordi de er levested for mange havdyr. De fungerer også som en barriere mod storme og erosion. Desværre er koralrevene i fare for at forsvinde. Forurening, klimaændringer og overfiskning er alle faktorer, der bidrager til deres tilbagegang. Hvis vi ønsker at redde koralrevene, er vi nødt til at tage skridt til at beskytte dem.

Koraller er hvirvelløse havdyr i klassen Anthozoa, som typisk er stenede. De strukturer, de danner, består af calciumkarbonat og er hjem for symbiotiske encellede dinoflagellater. Dette forhold mellem korallen og algerne kaldes endosymbiose. Sammen danner koraller og deres alger rev, som danner levested for mange andre arter af fisk, hvirvelløse dyr og mikroorganismer

Koraller forekommer i havvand, der er klart, lavt og varmt. De findes i alle verdenshavene, men er mest udbredt i det Indo-Stillehavsområde.